Finsk Lapphund

Den finska lapphunden härstammar från Finland och har under århundraden använts till renskötsel och vallning.

Då rasstandarden fastslogs först 1968, har den historiskt sett utvecklats naturligt utan aggressiv avel. Finsk Lapphund är också en frisk ras som brukar leva i 12 till 14 år.

Den finska lapphunden är en robust och modig hund, som är uthållig och klarar kyla väl. Dem burkar uppskatta vintrarna och snön, men klarar också sydsvenska somrar utan större problem.

Generellt sett är det en social, intelligent och lättlärd hund, som lämpar sig till både sällskap och bruks eller tävling.


Svenska kennelklubbens rasstandard för Finsk Lapphund hittas här:

https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasstandarder/standard-finsk-lapphund-fci189.pdf


Mer om hundens historia, egenskaper, och avelsriktlinjer hittas här:

https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-finsk-lapphund.pdf